OM SANDUGN

MILJÖ

​Sandugnen är konstruerad för att ge en behaglig värme under lång tid.

Genom sin konstruktion och rätt eldad har Sandugnen 90% verkningsgrad och klarar samtliga miljökrav som myndigheterna kräver.

För att värna om miljön är det därför viktigt att ni följer eldningsinstruktionen.

ANSVAR OCH TESTRAPPORTER

Sandugnen har genomgått hårda utsläpp och säkerhetstester. Resultatet från dessa tester visar att Sandugnen klarar de framtida krav som är beräknade att komma år 2022.

Svensk Kvalitet & Garanti

Sandugnen är en Svensk kvalitetsprodukt med höga tillverkningskrav och produktkontroller. 

Vid montering av utbildad monteringspersonal  lämnas 12 års garanti.